OMGEVINGSVISIE HOEKSCHE WAARD

Dichtbij, in verbinding met de omgeving

Deze omgevingsvisie nodigt inwoners, ondernemers, investeerders, maatschappelijke organisaties en anderen uit om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de Hoeksche Waard. De omgevingsvisie helpt ons om samen te blijven werken aan een aantrekkelijke Hoeksche Waard. We noemen dat ‘waardmaken’. 


Waardmaken betekent een bijdrage leveren aan Hoeksche Werken en Hoeksche Waarden. 

Kom Waardmaken!

De Hoeksche Waard, eiland in de delta waar het land is gewonnen op het water. Een uniek agrarisch polderlandschap.  Het oorspronkelijk karakter van het landschap met zijn openheid, dijken en kreken en buitendijkse natuurgebieden is nog duidelijk zichtbaar. De inwoners van onze dorpen hebben een no-nonsense mentaliteit. Zaken doen we nuchter, met hard werken en met respect voor elkaar.

Dynamiek door de eeuwen heen is kenmerkend voor de Hoeksche Waard. Door gestaag, steeds weer, in te spelen op veranderingen, is het eiland geworden tot wat het is. Verandering is onderdeel van een levend landschap en van een vitale samenleving. Zoals bewoners van de Hoeksche Waard van oudsher het eiland hebben gevormd, zo zal dat ook in de toekomst nodig blijven. Om in te kunnen spelen op de maatschappelijke vraagstukken die de komende jaren op ons afkomen. Om de Hoeksche Waard nog mooier en beter te maken. Voortdurende ontwikkeling zorgt er voor dat ook toekomstige generaties kunnen genieten van het eiland.

Deze omgevingsvisie nodigt inwoners, ondernemers, investeerders, maatschappelijke organisaties en anderen uit om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de Hoeksche Waard. De omgevingsvisie helpt ons om samen te blijven werken aan een aantrekkelijke Hoeksche Waard. Waar het verleden telt én waar nieuwe perspectieven tot ontwikkeling komen. Waar iedereen mee doet en tot zijn recht komt. Waar we hard werken aan duurzaamheid. Waar kansen zijn om te ondernemen.

Iedereen is van harte uitgenodigd om te komen Waardmaken!

OMGEVINGSVISIE HOEKSCHE WAARD

Dichtbij, in verbinding met de omgeving

Deze omgevingsvisie nodigt inwoners, ondernemers, investeerders, maatschappelijke organisaties en anderen uit om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de Hoeksche Waard. De omgevingsvisie helpt ons om samen te blijven werken aan een aantrekkelijke Hoeksche Waard. We noemen dat ‘waardmaken’. 


Waardmaken betekent een bijdrage leveren aan Hoeksche Werken en Hoeksche Waarden. 

Kom Waardmaken!

De Hoeksche Waard, eiland in de delta waar het land is gewonnen op het water. Een uniek agrarisch polderlandschap.  Het oorspronkelijk karakter van het landschap met zijn openheid, dijken en kreken en buitendijkse natuurgebieden is nog duidelijk zichtbaar. De inwoners van onze dorpen hebben een no-nonsense mentaliteit. Zaken doen we nuchter, met hard werken en met respect voor elkaar.

Dynamiek door de eeuwen heen is kenmerkend voor de Hoeksche Waard. Door gestaag, steeds weer, in te spelen op veranderingen, is het eiland geworden tot wat het is. Verandering is onderdeel van een levend landschap en van een vitale samenleving. Zoals bewoners van de Hoeksche Waard van oudsher het eiland hebben gevormd, zo zal dat ook in de toekomst nodig blijven. Om in te kunnen spelen op de maatschappelijke vraagstukken die de komende jaren op ons afkomen. Om de Hoeksche Waard nog mooier en beter te maken. Voortdurende ontwikkeling zorgt er voor dat ook toekomstige generaties kunnen genieten van het eiland.

Deze omgevingsvisie nodigt inwoners, ondernemers, investeerders, maatschappelijke organisaties en anderen uit om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de Hoeksche Waard. De omgevingsvisie helpt ons om samen te blijven werken aan een aantrekkelijke Hoeksche Waard. Waar het verleden telt én waar nieuwe perspectieven tot ontwikkeling komen. Waar iedereen mee doet en tot zijn recht komt. Waar we hard werken aan duurzaamheid. Waar kansen zijn om te ondernemen.

Iedereen is van harte uitgenodigd om te komen Waardmaken!