Wij hebben de mogelijkheid om de omgevingsvisie voor specifieke gebieden of  specifieke onderwerpen verder uit te werken in een programma. Dit programma vormt dan een verlengstuk van de omgevingsvisie.

Bestaand beleid hebben we opgenomen in de omgevingsvisie onder de Hoeksche werken. Deze bevatten doelstellingen en ambities die leidend zijn bij de ontwikkeling van de Hoeksche Waard.

Nieuw beleid verwerken we in de omgevingsvisie. We kijken steeds of we daarmee kunnen volstaan of dat een uitwerking in een programma van toegevoegde waarde is. Dat is bijvoorbeeld het geval als we concrete maatregelen willen opstellen.

Het is onze inzet om in de komende jaren ons beleid steeds onderdeel te maken van omgevingsvisie en steeds minder sectoraal beleid op te stellen.

Mogelijke uitwerking in programma's
UITWERKING IN
PROGRAMMA'S

Wij hebben de mogelijkheid om de omgevingsvisie voor specifieke gebieden of specifieke onderwerpen verder uit te werken in een programma.
Dit programma vormt dan een verlengstuk van de omgevingsvisie.

Doorvertaling naar omgevingsplan

De Omgevingsvisie stelt het eiland en zijn positie in de regio centraal. Voor de inwoners is ook hun directe woonomgeving van belang. Daarom gaan we de Omgevingsvisie uitwerken op het niveau van onze dorpen.

Per dorp vindt in co-creatie met inwoners en maatschappelijke organisaties een uitwerking plaats van de vitaliteit en leefbaarheid, gericht op ‘gestaag uitdijen en verder ontwikkelen’. Als basis benutten we de analyses die in de Vindtocht zijn gemaakt, zie:

Analyse van de kernen 
(zie ook de Waardmakers website)

Hierin is Oud Beijerland beschreven als dorp dat van oudsher een regiofunctie heeft met een hoog voorzieningenniveau met vele winkels, middelbare scholen en horecabedrijven, terwijl Numansdorp door de ligging aan het Hollandsch Diep een belangrijke rol speelt voor watergebonden recreatie. Piershil is getypeerd als klein maar fijn: een actieve gemeenschap van inwoners, bewoners en bedrijven, die zorgen voor een sterk dorpsgevoel.

Zo versterken de dorpen met elk hun eigen identiteit elkaar en zorgen voor diversiteit binnen het eiland. De dorpsvisies nemen de Hoeksche Werken en Hoeksche Waarden als vertrekpunt. Aanvullend worden de volgende vragen uitgewerkt

  • Waarin onderscheidt het dorp zich? Wat voor dorp wil je zijn?
  • Wat is de positie ten opzichte van andere dorpen? Wat heb je aan andere dorpen te bieden? Waarin kunnen andere dorpen dit dorp versterken?
  • Wat zijn basisvoorzieningen, die in het dorp zelf aanwezig moeten zijn en die binnen handbereik moeten zijn? Wat is er nodig om deze in stand te houden?

Op korte termijn starten we met een pilot. Op basis van de ervaringen in dat dorp gaan ook de andere dorpen aan de slag. De dorpsvisies vormen aanvullende input voor het Omgevingsplan.

UITWERKING IN
PROGRAMMA'S

Wij hebben de mogelijkheid om de omgevingsvisie voor specifieke gebieden of specifieke onderwerpen verder uit te werken in een programma.
Dit programma vormt dan een verlengstuk van de omgevingsvisie.

Mogelijke uitwerking in programma's

Wij hebben de mogelijkheid om de omgevingsvisie voor specifieke gebieden of  specifieke onderwerpen verder uit te werken in een programma. Dit programma vormt dan een verlengstuk van de omgevingsvisie.

Bestaand beleid hebben we opgenomen in de omgevingsvisie onder de Hoeksche werken. Deze bevatten doelstellingen en ambities die leidend zijn bij de ontwikkeling van de Hoeksche Waard.

Nieuw beleid verwerken we in de omgevingsvisie. We kijken steeds of we daarmee kunnen volstaan of dat een uitwerking in een programma van toegevoegde waarde is. Dat is bijvoorbeeld het geval als we concrete maatregelen willen opstellen.

Het is onze inzet om in de komende jaren ons beleid steeds onderdeel te maken van omgevingsvisie en steeds minder sectoraal beleid op te stellen.

Doorvertaling naar omgevingsplan

De Omgevingsvisie stelt het eiland en zijn positie in de regio centraal. Voor de inwoners is ook hun directe woonomgeving van belang. Daarom gaan we de Omgevingsvisie uitwerken op het niveau van onze dorpen.

Per dorp vindt in co-creatie met inwoners en maatschappelijke organisaties een uitwerking plaats van de vitaliteit en leefbaarheid, gericht op ‘gestaag uitdijen en verder ontwikkelen’. Als basis benutten we de analyses die in de Vindtocht zijn gemaakt, zie:

Analyse van de kernen 
(zie ook de Waardmakers website)

Hierin is Oud Beijerland beschreven als dorp dat van oudsher een regiofunctie heeft met een hoog voorzieningenniveau met vele winkels, middelbare scholen en horecabedrijven, terwijl Numansdorp door de ligging aan het Hollandsch Diep een belangrijke rol speelt voor watergebonden recreatie. Piershil is getypeerd als klein maar fijn: een actieve gemeenschap van inwoners, bewoners en bedrijven, die zorgen voor een sterk dorpsgevoel.

Zo versterken de dorpen met elk hun eigen identiteit elkaar en zorgen voor diversiteit binnen het eiland. De dorpsvisies nemen de Hoeksche Werken en Hoeksche Waarden als vertrekpunt. Aanvullend worden de volgende vragen uitgewerkt

  • Waarin onderscheidt het dorp zich? Wat voor dorp wil je zijn?
  • Wat is de positie ten opzichte van andere dorpen? Wat heb je aan andere dorpen te bieden? Waarin kunnen andere dorpen dit dorp versterken?
  • Wat zijn basisvoorzieningen, die in het dorp zelf aanwezig moeten zijn en die binnen handbereik moeten zijn? Wat is er nodig om deze in stand te houden?

Op korte termijn starten we met een pilot. Op basis van de ervaringen in dat dorp gaan ook de andere dorpen aan de slag. De dorpsvisies vormen aanvullende input voor het Omgevingsplan.